Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Potrebné doklady

Vitajte na stránke stkholic.wbl.sk v sekcii Potrebné doklady

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie EK a TK pravidelnej tieto doklady:

a) osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu overenú kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru;

b) protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s druhom paliva B/LPG, LPG, B/CNG,CNG, ak vozidlo nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu;

c) aktuálne potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla, ak ide o EK vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby

TOPlist